Praktisk information | Litorina Folkhögskola

Praktisk information

Trivselregler och praktisk information

Anslagstavlan

På anslagstavlan på våning två kan du hitta aktuell information.

Behörighet

Se Intyg, omdöme och behörighet.

Buss

Buss nr 3 går från centrum via Gullberna till N Hässlegården och Bastasjö.

Dagstidningar

Du hittar olika dagstidningar och tidskrifter utanför receptionen samt på Östersjötavlan, våning två.

Datorer

För att använda skolans datorer får du användarnamn och lösenord. Missbruk kan leda till att lösenordet blir indraget. Är du ny på skolan, ta kontakt med ansvarig.

Intyg, omdöme och behörighet

På folkhögskola ges inga betyg. I stället ges ett samlat omdöme i 4-gradig skala. Efter studier i årskurs 2 och 3 utdelas intyg med grundläggande behörighet (svenska, religion, matematik, engelska, naturkunskap, samhällskunskap) för universitets- och högskolestudier. Många högskole- och universitetsutbildningar kräver dock s.k. särskild behörighet. Därför är det viktigt att du redan från början diskuterar dina framtidsplaner med kontaktlärare. För att få ut omdöme krävs att närvaron under året ej har understigit 80 %. Allt påverkar omdömet, inte bara studieförmåga utan även social förmåga, deltagande vid utflykter, motion och schemabrytande aktiviteter.

Kiosk

Kioskens öppettider anslås vid kiosken. I kiosken kan du köpa kaffe, läsk, frallor, frukt och diverse studiematerial.

Kommittéer

Folkhögskolan värnar om och har ett ansvar att lära ut demokrati . På Litorina kan du vara med och påverka verksamheten på skolan i olika kommittéer (t. ex. resekommitté, kulturkommitté m.m.). Det finns också ett kursråd. Dessutom ska varje klass regelbundet ha klassråd.

Kontaktlärare

Varje kurs har en kontaktlärare. Kontaktläraren informerar kursen om viktiga saker och håller utvecklingssamtal.

Information till deltagare

Utanför receptionen finns klädnypor. Kolla här efter brev, information och dylikt. Här finns också brevlåda, som du kan lämna meddelande i om receptionen är obemannad.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen betalar du själv. Räkna med att den kan kosta upp till 2000 kronor. Respektive lärare informerar om vilka böcker du ska köpa.

Mat

På Litorina finns ingen restaurang/skolkök. Medhavd mat kan förvaras i kylskåp som finns utanför kiosken och i matsalen där också mikros finns som du kan värma din medhavda mat i. Märk din mat. Kylskåpen rengörs varje vecka och omärkt mat kastas. I kiosken kan du köpa kaffe, te, godis, frukt och enklare förtäring. Alla måltider (även kaffe och annan dryck) intas i Litorinahavet (vån 2) och i matsalen (alltså ingen mat och dryck i undervisningssalarna

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner ska självklart vara avstängda under lektionstid. Tala inte i telefon i lunchrummet. Om du får samtal när du är där, så lämnar du snabbt och diskret rummet.

Omdöme

Se Intyg, omdöme och behörighet.

Parkera

Parkera endast på markerade platser så slipper du råka ut för parkeringsböter.

Reception

Skolans reception är öppen mån-fre 8.00-14.00. På telefonsvararen kan man lämna meddelanden dygnet runt. Telefon: 0455-36 76 00. Du kan också skicka SMS till 0709-67 03 35 eller mejla: info@litorina.fhsk.se.

Rökning

Rökning och röklukt är ett problem för många. Rökning får endast ske på anvisad plats. Använd askkoppen till fimparna.

Sjukanmälan

Om du är sjuk, eller är hemma för vård av sjukt barn, så är du skyldig att anmäla det till skolan. Det gör du via e-post, sms eller telefonsamtal direkt till kursansvarig lärare den första dagen. Se personalens kontaktuppgifter eller  kontaktinformation för respektive kurs.
Om du har studiemedel från CSN, så ska du anmäla egen sjukdom även till Försäkringskassan första dagen. Är du hemma för vård av sjukt barn mer än sju dagar ska du anmäla det till CSN. Mer information kan du få från CSN. Friskanmälan gör du till receptionen samma dag du kommer tillbaka till skolan. CSN kontaktas genom www.csn.se eller via telefon.

Språk

Alla talar svenska! Denna regel är till för att hjälpa dem som studerar svenska som andraspråk. För att snabbt utvecklas behöver man prata och höra språket man ska lära sig så ofta som möjligt. Under skoltid är det alltså svenska som gäller, både på lektioner och på raster (naturligtvis får du tala engelska på engelsklektionerna). Svenska som gemensamt språk bidrar också till att öka gemenskapen och integreringen på skolan, eftersom alla kan kommunicera med alla och ingen av den anledningen behöver känna sig utanför.

Studieresa

Under en vecka i april gör vi en studieresa till ett Östersjöland. Resan planeras av en resekommitté bestående av elever från varje kurs samt en lärare. Som studerande på någon av våra Allmän linjer ska du följa med på minst en resa. Övriga deltagare är välkomna att åka med i mån av plats.  Studieresan bekostar du själv. Kostnaden för resan är 5000 kronor läsåret 2018-2019. Du kan finansiera resan genom att arbeta med exempelvis städning på skolan. 

Studietid

Studietid är utlagd i schemat och är till för att du ska jobba med uppgifter du inte hunnit med under lektionstid. Studietid innebär alltså inte håltimme.

Städning

Skolstädning är en möjlighet för deltagare att finansiera en del av den obligatoriska studieresan som kostar 4500 kronor plus eventuella visumkostnader. Är du intresserad av att städa; anmäl dig till husmor. Informationsmöte kommer att hållas i början av varje termin. Eftersom resan är obligatorisk räknas frånvaro om du väljer att stanna hemma. Deltagare som har deltagit på tidigare resa är berättigade till undervisning under resveckan.

Exkursion

I början av höstterminen reser vi ut till en naturskön plats i Blekinge och har undervisningen utomhus. Ibland stannar vi över natten. En enklare variant genomförs i början av vårterminen.

Policy

Verksamheten på Litorina folkhögskola styrs av ett antal policydokument. De i sin tur styrs ofta av dokument från Sveriges olika myndigheter.
Läs mer om de olika policydokumenten.