Sommarkurs i svenska

Sommarkurs i svenska 11  juni – 3 juli 2020

Bli skicklig i svenska som andraspråk! Sommaren är en bra tid för att fokusera på språket!

När du läser Sommarkurs i Svenska befinner du dig i en stimulerande språkmiljö som stärker ditt svenska språk och ger dig nya språkkunskaper.

Mål

I kursen kan du få de kunskaper i svenska språket som är nödvändiga för kommunikation och etablering i samhället. Efter kursen kommer du att lättare kunna läsa någon av våra andra kurser, exempelvis Allmän kurs Intensivsvenska, där du kan skaffa dig behörighet i Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Du som redan läser Intensivsvenska hos oss, har i denna kurs möjlighet att hålla svenskan levande under sommaren. Avslutad kurs ger dig rätt att få intyg utfärdat.

Arbetsformer och kursinnehåll
Kursen är till större delen uppbyggd runt aktivt deltagande i olika aktiviteter. Vi jobbar med samtal och grammatik i varierande former, bearbetning av tidningsartiklar, faktatexter, noveller och skönlitteratur. Du lär dig skriva olika former av texter utifrån olika genrer. Olika informationskanaler på svenska användas för att utveckla läs- och hör- förståelseförmågan.

Förkunskapskrav: Kunskaper i svenska motsvarande SFI.

Kursperiod: 11  juni – 3 juli 2020, dagtid 9-14.

Ansökan:  Fyll i webbformuläret. Eller  ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Sista anmälningsdag: 2 maj, därefter efterantagning i mån av plats.

CSN-berättigad: Ja

Plats: Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Vasskär, Gullberna Park)
37154 Karlskrona

Kursavgift: 600 kr
Bankgiro: Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange Sommarkurs svenska på betalningen.

Övrigt: Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Ladda ner kursinformationen i Pdf-format:  SvenskaSommar (utan uppgifter om datum och kostnader)