Allmän kurs sommar

Allmän kurs sommar 11 juni – 3 juli 2020

Allmän kursBehöver du gymnasiekompetens och behörighet till högskola? Var med om ett äventyr som får dig att växa och klara studierna i din egen takt.

Mål & syfte

Målet är att du ska kunna fortsätta dina studier i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, naturkunskap och historia genom att varje vecka ägna dig åt ett eller två av ämnena. Kursen är tänkt som en förlängning av, eller en inledning till, ordinarie Allmän Kurs på grundskolenivå eller Allmän kurs på gymnasienivå.

Obs! Kursen leder till behörighet endast i kombination med minst två terminer på våra ordinarie allmänna kurser.

Arbetsformer och innehåll

Undervisningen hos oss ser antagligen inte ut som du är van vid. Du får en mix av olika kunskaper precis som i verkligheten, exempelvis har vi ett Östersjöperspektiv i alla våra kurser.

Antagningskrav: Grundskolenivå

Du kan finansiera studierna på olika sätt:

Det är möjligt att läsa kursen med stöd genom Utbildningskontraktet. Kontakta din handläggare på  Arbetsförmedlingen.

Du kan även läsa kursen med Studiestartstöd. Kontakta studievägledaren vid Kommunala vuxenutbildningen.

Kursen är CSN-berättigad. Kontakta CSN för studiebidrag och studielån.

Kursperiod:   11 juni – 3 juli 2020

Sista anmälningsdag:  2 maj, därefter efterantagning i mån av plats.

Plats: Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park,  Vasskär)
37154 Karlskrona

Ansökan: 
Fyll i webbformuläret eller  ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Avgift: 600 kr.  Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange Allmän sommar på betalningen. 

Mer information: e-post:  info@litorina.fhsk.se  eller telefon: 0455-36 76 00

Övrigt: Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Ladda ner kursinformationen i Pdf-format: Allmän kurs Sommar (utan uppgifter om datum och kostnader)