PolicyStart

Verksamheten på Litorina folkhögskola styrs av ett antal styrdokument. De dokument som inte är nåbara direkt under Policy i menyn ovan, är nåbara via länkar i dokumentet Policyer.