Östersjöprofil skvalpar över bland medarbetarna

Posted on Dec 20, 2016

Visste ni att Litorinas Östersjöprofil även har ”skvalpat över” på personalen?
Några av våra kollegor kommer ursprungligen i från andra Östersjöländer och är således experter på sina forna hemländer. Så dra er aldrig för att ställa en fråga om det är något ni undrar!
Från vänster i bild: Hanna Öman, Polen, Svetlana Oskarsson, Ryssland, Bosse Vesterlund, Sverige, Marjo Portin, Finland och Agrita Martinsone, Lettland.

 15349716_1130460977062013_6034275984761709190_n