L‘opera sul Mare

Posted on Dec 4, 2018

Musik är en kraft som kan påverka våra känslor, lugna ner eller uppväcka negativa känslor. 
Det här visade vår deltagare Anatoliy Petersson och hans grupp ”L‘opera sul Mare” på Litorinas aula där alla samlades att lyssna på deras konsert ”En klasisk Advent”.

Tillsammans med sin medverkande Henrik Kruckow från Danmark utförde Anatolij olika kända verk av kompositörerna Johann Sebastian Bach, Franz Xaver Gruber, Gustav Nordqvist och de andra. Konserten avslutades med Anatoliys och Michailo Petrovs gemensamma verk ”Eine stürmische Weihnachtsnacht, ur Eine Familie, die nicht existieren wollte”. 
Tack Anatoliy och Henrik för en spännande uppkomst.
Text: Gabjia
Foto: Zarah