2022-06-19

Litorina- magasinet nr 4

Innehållet i Litorinamagasinet framställs av deltagarna i flera av våra kurser; De allmänna kurserna på grund och gymnasienivå, Lärarassistenterna, Båtbyggarlinjen, Studiemotiverande folkhögskolekurs,  Etableringskursen och språkgrupperna samt Litorinas framtidsspanare.

Arbetet med tidningen är ett led i vår Östersjöprofil, där ett av syftena med tidningen är att öka förståelsen för hur det är att leva i länderna på andra sidan Östersjön.

Under Östersjöprofil i menysystemet kan du läsa mer om Östersjöprofilen.

Ladda hem och skriv ut