2021-10-18

Litorina inför krav om vaccinering mot corona covid-19

För att Litorina folkhögskola ska kunna erbjuda studerande utbildning genom fysisk närvaro i skolan vill vi ytterligare stärka en hälsosam studiemiljö. Detta är motivet för att vi inför höstens kursverksamhet kräver att Litorinastuderande visar att man har vaccinerat sig eller har bokat tid för vaccination senast den 1 september. Vi har även krav på att man kan uppvisa negativt Covid-test efter utlandsresa. Vårt beslut är baserat på att varje kursdeltagare på Litorina folkhögskola ska känna större trygghet vid kontakter med övriga studerande och detta förklaras av den specifika undervisningsform som en folkhögskola erbjuder.
Med vänlig hälsning.
Litorina folkhögskolas personal.

Ladda hem och skriv ut