Svenska Från Dag Ett

Svenska Från Dag Ett

Svenska Från Dag Ett är en kurs för nyanlända oavsett utbildningsbakgrund. I kursen ingår undervisning i svenska, samhällsorientering, grundläggande datakunskap och arbetsförberedande insatser.
Syfte
Svenska Från Dag Ett syftar till att stärka kunskaper i Svenska språket samt till att främja deltagande i samhälls-och arbetslivet. Deltagarna får tillgång till verktyg som ger goda grunder för att sedan närma sig framtida studier och arbete i Sverige.
InnehållSvenskaDagEtt
– Deltagarna har tillgång till dator dagtid, bibliotek och kommer att göra studiebesök.
– Under svenskaundervisningen lär de sig grunderna i grammatik, dialog-och meningsuppbyggnad.
– Betoningen ligger på att praktiskt öva det språk som förekommer i vardagssituationer.
– Vi främjar socialt samspel genom grupparbeten och diskussioner.
– Sveriges geografi, lagar, etik och människosyn står i fokus.
– Samtal om rättigheter och levnadsvillkor hjälper deltagarna tillämpa sin kunskap med helhet och i sammanhang.
Målgrupp
Asylsökande med LMA-kort eller uppehållstillståndskort oavsett boendeform. Gäller även personer som fått uppehållstillstånd men fortfarande bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Kursperiod: Löpande antagning

Plats: Litorina folkhögskola,

Backsippevägen 4 (Vasskär, Gullberna Park)

371 54 Karlskrona

Ansökan: Välkommen till vår reception för anmälan.

Kontakt
E-post: info@litorina.fhsk.se
Telefon: 0455 36 76 00