Sommarkurs i svenska

Sommarkurs i svenska

Bli skicklig i svenska som andraspråk! Sommaren är en bra tid för att fokusera på språket!

Du befinner dig i en stimulerande språkmiljö som stärker ditt svenska språk och ger dig nya språkkunskaper.

Mål
Utbildningen har som syfte att ge de kvalificerade kunskaper i svenska språket som är nödvändiga för kommunikation och etablering i samhället. Kursen motsvarar svenska som andraspråk 1-nivå, men ger inte behörighet. Avslutad kurs ger deltagaren rätt att få intyg utfärdat.

Arbetsformer och kursinnehåll
Kursen är till större delen uppbyggd runt aktivt deltagande i olika språkaktiviteter. Den omfattar grammatiksamtal i varierande former, bearbetning av tidningsartiklar, faktatexter, noveller och skönlitteratur. Du lär dig skriva olika former av texter utifrån olika genrer. Olika informationskanaler på svenska användas för att utveckla hörförståelseförmågan.

Förkunskapskrav: Kunskaper i svenska motsvarande SFI.

Kursperiod: 12 – 30 juni 2017

CSN-berättigad: Ja

Sista anmälningsdag: 30 maj 2017, därefter efterantagning i mån av plats.

Plats: Litorina folkhögskola
Gullberna Park,  Vasskär.
37154 Karlskrona

Kursansvarig:
Catarina Jönsson
catarina.jonsson@litorina.fhsk.se
0731 47 34 12

Ansökan:  Fyll webbformuläret på https://litorina.fhsk.se/ansok/ansokan-korta-kurser/
eller  ladda ner anmälningsblanketten på  https://litorina.fhsk.se/wp-content/uploads/2016/06/ansokanOvrigaKurser.pdf och posta till oss.

Terminsavgift: 600 kr
Bankgiro: 5115-6677

Övrigt: Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Ladda ner kursinformationen i Pdf-format: SvenskaSommar17