Sommarkurs i svenska

Sommarkurs i svenska

Kursen kommer inte att erbjudas sommaren 2019.

Bli skicklig i svenska som andraspråk! Sommaren är en bra tid för att fokusera på språket!

Du befinner dig i en stimulerande språkmiljö som stärker ditt svenska språk och ger dig nya språkkunskaper.

Mål
Utbildningen har som syfte att ge de kvalificerade kunskaper i svenska språket som är nödvändiga för kommunikation och etablering i samhället. Kursen motsvarar svenska som andraspråk 1-nivå, men ger inte behörighet. Avslutad kurs ger deltagaren rätt att få intyg utfärdat.

Arbetsformer och kursinnehåll
Kursen är till större delen uppbyggd runt aktivt deltagande i olika språkaktiviteter. Den omfattar grammatiksamtal i varierande former, bearbetning av tidningsartiklar, faktatexter, noveller och skönlitteratur. Du lär dig skriva olika former av texter utifrån olika genrer. Olika informationskanaler på svenska användas för att utveckla hörförståelseförmågan.

Förkunskapskrav: Kunskaper i svenska motsvarande SFI.

Kursperiod: 11 – 29 juni 2018, dagtid 9-14.

CSN-berättigad: Ja

Sista anmälningsdag: 1 maj, därefter efterantagning i mån av plats.

Plats: Litorina folkhögskola
Gullberna Park,  Vasskär.
37154 Karlskrona


Ansökan:  Fyll i webbformuläret eller  ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Terminsavgift: 600 kr
Bankgiro: 5115-6677

Övrigt: Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Ladda ner kursinformationen i Pdf-format:  SvenskaSommar18