Studiemotiverande Folkhögskolekurs, SMF språk | Litorina Folkhögskola

Studiemotiverande Folkhögskolekurs, SMF språk

Studiemotiverande Folkhögskolekurs, SMF språk

I samarbete med Arbetsförmedlingen

SMF, Studiemotiverande Folkhögskolekurs – Språk

Lär dig svenska och kom in i det svenska samhället!

En kurs för dig som inte har svenska som modersmål och som behöver träning i svenska språket.

I Språk- SMF arbetar vi med svenska för nybörjare.

Vi arbetar med olika texttyper, till exempel berättande och beskrivande text, faktatexter och dialoger. Deltagarna tränar på att klara vardagen, till exempel datakunskap, blanketter, sms, mejl, annonser, kvitton, tabeller och diagram. Vi jobbar också med hör- och läsförståelse, ord, diskussions- och grammatikövningar.

När vi arbetar med datorer tillämpar vi svenska språket på två sätt. Dels genom instruktioner i hur datorn ska användas och dels genom att vi tillsammans skapar texter. Till exempel texter till bilder som vi själva har tagit i vardagliga situationer eller på studiebesök.

Kursperiod: 65 arbetsdagar

Lärarledd tid sommaren 2018: måndag – torsdag 9:00-14:00, fredag 9:00-12:00.

Plats: Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park,  Vasskär)
37154 Karlskrona

Ansökan: Kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen.

Kontaktperson på Litorina:

Hanna Öman

hanna.oman@litorina.fhsk.se 

0731 47 34 17

info@litorina.fhsk.se

0455 36 76 00

Informationsblad för Studie och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare.