Fotoutflykter

En kurs ute i friska luften, där vi håller avstånden till varandra!

Fotografera naturen i fotokursen som bygger på att vi gör utflykter! Träna på att ta bättre bilder på utflykter som vi har planerat tillsammans. Tag bättre bilder med mobilkamera, kompaktkamera eller systemkamera. Dela fototips med kursens övriga deltagare när vi i informella former pratar fotografering.  

I kursen Fotoutflykter träffas vi för att fotografera och prata foto. Mobilkamera, systemkamera eller kompaktkamera? Du väljer själv. 

Mål & syfte

Vi kommer att genomföra fotoutflykter ungefär hälften av de femton träffarna. Utflyktsmålen och formerna för dem bestämmer ni deltagare tillsammans. Vid de tillfällen vi inte gör någon utflykt diskuterar vi något tema, med förhoppningen att kunna tillämpa det vid någon kommande utflykt.

Vi kommer även att dela några av våra bilder i ett gemensamt album och ge varandra tips inspirerat av bilderna i albumet. Om du är osäker på album i molnet, så går vi igenom hur de används. Eventuellt kommer vi att arrangera en utställning i Lilla konsthallen på Litorina med några av våra bilder.

Om intresse finns bland deltagarna, kommer det att finnas möjligheter till grundläggande redigering i Photoshop Elements. 

CSN-berättigad: Nej

Kursperiod: Vi träffas preliminärt tisdagar klockan 13.00-15:30 vid femton tillfällen med start 2 februari 2021.

Plats: Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park,  Vasskär)
37154 Karlskrona

Kursansvarig:
Bosse Vesterlund
bosse.vesterlund@litorina.fhsk.se
0731 47 34 11

Ansökan: 
Vårterminen: Fyll i webbformuläret för vårterminen 2021

Eller  ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Sista anmälningsdag: 1 december, därefter efterantagning i mån av plats. 

Terminsavgift: 600 kronor. (Välkomstfika och försäkring ingår, resekostnader tillkommer ). Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange Fotoutflykter på betalningen. 

Övrigt: Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast två veckor före kursstart.

Ladda ner kursinformationen i Pdf-format (utan uppgifter om datum och avgifter)

Bilder tagna på utflykter i den tidigare kursen Digital fotografi kan vara inspiration till denna kurs: