Boendestödjare

Boendestödjare

För närvarande finns ingen ny kursomgång planerad.

Mål & syfteboendestodjare

En bred utbildning för dig som ser din framtid som exempelvis boendestödjare, lärarassistent eller resursperson i omsorgsyrken och som strävar efter ett hälsofrämjande och lösningsfokuserat arbetssätt och som vill stödja individen i en social gemenskap samt i en delaktighet i det svenska samhället. Att använda sig av ett pedagogiskt och habiliterande förhållningssätt för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening där tillvaron blir meningsfullt hanterbar.

Arbetsformer , krav  och innehåll
Nioårig grundskola eller motsvarande samt arbetslivserfarenhet eller arbetspraktik från socialt, pedagogiskt eller integrationsarbete. Kunskap inom kultur, fritid och språk är meriterande.
Utbildningen är baserad på 50% teori och 50% arbetsplatsförlagd arbete som pågår under hela utbildningsperioden.
Mentorssamtal  ingår under hela kursen.

De tre blockens rubriker
Samhällskunskap, aktivitetsledarskap, etik och människans livsvillkor, friskvård och hälsa, lärande och utveckling, psykiatri, barns lärande och växande, psykologi, samhällsbaserad psykiatri, social pedagogik, socialt arbete, vård och omsorg och it i vården.

Kursperiod: 80 veckor heltid.

Målgrupp: Arbetssökande som deltar i jobb och utvecklingsgarantin.
Kunskapskrav: 9 årig grundskola samt svenska motsvarande SFI C och D– nivå.

Plats:
Litorina folkhögskola
Gullberna Park,  Vasskär.
37154 Karlskrona

Kursstart:

25 september 2017. För närvarande finns ingen ny kursomgång planerad.

Ansökan:
Hos din handläggare på Arbetsförmedlingen. Antagning baseras på personliga intervjuer.

Samordnare på Litorina:
Urban Sylván
telefon: 0731 47 34 16
e-post: urban.sylvan@litorina.fhsk.se

Finansiering: Aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen.

Övrigt: Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Ladda ner kursinformationen i Pdf-format