Allmän kurs – inriktning båthantverk

Allmän kurs – inriktning båthantverk

Vill du ha gymnasiekompetens och behörighetbatbygge till högskola? Gillar du praktiskt arbete? Nu kan du studera för behörighet i kombination med praktiskt båthantverk. Var med om ett äventyr som får dig att växa och klara studierna i din egen takt.

Se bildspelet Glimtar från båtbyggarlinjen 2016-2017

Mål & syfte
Målet är att du ska kunna få behörighet i ämnen på gymnasienivå, bland annat svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap och historia utifrån din egen förmåga. Dessutom kunskap/färdighet om det genuina båthantverket.
Arbetsformer och innehåll
Du studerar ämnen på gymnasienivå parallellt med praktiskt lärande om ett genuint båthantverk. Det innebär att du fördelar din studietid mellan ordinarie allmän kurs och studier på vår båtbyggarlinje.  Vi läser inte alltid ett ämne i taget utan väljer ibland ett tema där alla ämnen ingår, då får du en mix av olika kunskaper precis som i verkligheten. Vi läser också  Östersjökunskap – ett ämne som ingår i alla våra kurser.

I kursen ingår även en studieresa till ett Östersjöland. Resan är obligatorisk och finansieras av dej som kursdeltagare. Du kan finansiera resan genom att du hjälper till på skolan, exempelvis med städningen.

Vi använder i första hand (helst) handverktyg, då dessa för oss närmare materialets natur och ökar känslan för träets egenskaper. Verktyg som bör ingå i båtbyggarelevens utrustning.

Se även vår Båtbyggarlinje

Du kan finansiera studierna på olika sätt:

Det är möjligt att läsa kursen med stöd genom Utbildningskontraktet. Kontakta din handläggare på  Arbetsförmedlingen.

Du kan även läsa kursen med Studiestartstöd. Kontakta studievägledaren vid Kommunala vuxenutbildningen.

Kursen är CSN-berättigad. Kontakta CSN för studiebidrag och studielån.

Antagningskrav: Uppnådd grundskolenivå

Kursperiod: 2 terminer

Startdatum: 7 januari 2020 eller 23 augusti 2021, detaljer om läsårstiderna. 

Sista anmälningsdag: 1 december / 2 maj, därefter efterantagning i mån av plats

Plats: Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park,  Vasskär)
37154 Karlskrona

Ansökan:

Fyll i webbformuläret för vårterminen 2021

Eller  ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Terminsavgift: 1500 kr. Materialkostnader och eventuella reskostnader tillkommer. Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange Allmän kurs båthantverk på betalningen. 

Mer information får du via e-postinfo@litorina.fhsk.se  eller telefon: 0455-36 76 00

Övrigt: Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Ladda ner kursinformationen i Pdf-format: Allmän båthantverk (utan uppgifter om datum och avgifter)