Allmän Baskurs

Allmän Baskurs

Drömmer du om ett bra jobb eller AllmänBasvill du börja studera, men saknar betyg från grundskola eller gymnasium?
Vi hjälper dig att påbörja din väg mot målet!

Mål & syfte
Allmän baskurs på grundskolenivå ger dig kunskaper och lust att fortsätta vidare på allmän kurs, gymnasienivå. Efter allmän kurs kan du söka till yrkeshögskola eller universitet.

Arbetsformer och innehåll

Undervisningen hos oss ser antagligen inte ut som du är van vid. Vi läser inte alltid ett ämne i taget utan väljer ibland ett tema där alla ämnen ingår, då får du en mix av olika kunskaper precis som i verkligheten. Vi varvar teoretisk undervisning med praktiska inslag som matlagning, studiebesök, kreativt arbete och kulturella evenemang. Du kommer att läsa svenska, engelska, matematik, naturkunskap och samhällsorienterande ämnen. Östersjöperspektivet är integrerat i ämnena vi läser i kursen.

Du kan finansiera studierna på olika sätt:

Det är möjligt att läsa kursen med stöd genom Utbildningskontraktet. Kontakta din handläggare på  Arbetsförmedlingen.

Du kan även läsa kursen med Studiestartstöd. Kontakta studievägledaren vid Kommunala vuxenutbildningen.

Kursen är CSN-berättigad. Kontakta CSN för studiebidrag och studielån.

Kursperiod: 2 terminer

Kursstart hösten 2018 är den 20 augusti.

Kursstart våren 2019 är den 7 januari. 

Plats:
Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park,  Vasskär)
37154 Karlskrona

Ansökan: 

Höstterminen 2018: Fyll i webbformuläret för hösten 2018  

Vårterminen 2019: Fyll i webbformuläret för vårterminen 2019

eller  ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Sista anmälningsdag: 2 maj / 1 december, därefter löpande antagning i mån av plats.

Terminsavgift: 1100 kr
Bankgiro: 5115-6677

Mer information får du via e-postinfo@litorina.fhsk.se  eller telefon: 0455-36 76 00

Övrigt: Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Ladda ner kursinformationen i Pdf-format: AllmänBaskurs