Hjärntvättad, föreläsning 25 januari

Posted on jan 22, 2018

Stefan Malmström föreläser den 25 januari på temat Hjärntvättad. Stefan blev hjärntvättad. Nu varnar han andra i sin roman om att ingå i en sekt. Möjlighet till köp och signering av hans bok.

Plats: Aula Litorina, Backsippevägen 4 (Vasskär Gullberna park).

Tid: Den 25 januari klockan 14:30.