Föreläsningsserien hösten 2020

Posted on jul 2, 2020

Föreläsningsserien vid Litorina Folkhögskola ingår i flera av våra kurser. De är öppna för allmänheten utan kostnad. Syftet är att belysa olika företeelser i samhället, gärna ur ett Östersjöperspektiv.
Föreläsningarna är på tisdagseftermiddagarna med start klockan 14.30 och pågår i allmänhet cirka en till en timme.

Föreläsningar hösten 2020

7/8  Carl-Martin Lanér, Karlskrona kommun ”Krishantering i Karlskrona under pandemin”

3/9  Emma Leijnse, ”Fördel kvinna, den tysta utbildningsrevolutionen”

24/9 Stig-björn Ljunggren, ” 210 år av svensk säkerhetspolitik”

1/10 Louise Helgesson, ”från Grenada till st Bart, något i hästväg”

8/10  Totte Ekdahl, F17, ”Jämställdhet i försvarsmakten”

22/10 Monica Strandhag, Stenaline, ”Kommunikation i Östersjön”

5/11 Lisa Wälitalo, BTH,  ”Strategisk hållbar utveckling i verkligheten”

12/11 Sophia Ahlin, ” Sluta tolerera, inkludera”

19/11 Demokratidagen, Galaxia Wallin föreläser.                                               

3/12 Jesper Woll, Litorina, ”Finska arkitektoner, om Aalto och Sibelius”

10/12 Patrik Hammar och Ulf Westerholm, Litorina, ”Nobelföreläsning”

Plats: Aulan Litorina folkhögskola, Backsippevägen 4 (Vasskär, Gullbernapark) Karlskrona.

Välkommen!

Vid fortsatt läge av restriktioner, kommer vi att sitta glest med maximalt 50 personer i aulan. Eventuellt kommer vi att streama någon av föreläsningarna. Vi återkommer med information kort innan aktuell föreläsning.

Fler detaljer kan komma att presenteras i nära anslutning till föreläsningarna. Håll därför utkik  i vårt Facebookflöde och bland evenemangen.

Reservation för ändringar

Ladda ner som pdf