Folkbildning när den är extra vacker!

Posted on aug 29, 2019

En runda bland Litorinas odlingar och det kan se ut så här!Just nu en prakt i färg och form. Helt fantastiskt!
Sensommaren levererar och vi använder det som växer för att lära.