Domstol stoppade byggplanerna

Posted on apr 3, 2020

Dagens BLT rapporterar om att Mark och miljödomstolen dömde till Litorinas och våra grannars fördel. Läs Simone Hansens artiklar.