Asylsökande får arbeta – men inte lära sig svenska

Posted on aug 28, 2018

I fredagens Sydöstran berättade rektor Agrita Martinsone om hur verkligheten ser ut.

Det här är tyvärr en del av vår vardag. 
Att vilja hjälpa nyanlända med språkundervisning men att inte alltid kunna på grund av regelverket.