Allmän kurs Distans ++

Allmän kurs Distans ++

Kuriska näset, Litauen

Vilnius

Med en nyfiken blick mot Östersjöområdet

Kursen är inställd av pedagogiska skäl

Vill du läsa grundläggande behörighet till högskolan på distans, men ändå träffa dina klasskamrater under trevliga former då det är dags för den årliga resan till ett Östersjöland?
Kursen riktar sig extra till dig som har ett genuint intresse av Östersjöområdet, dess samhällen och invånare.

Hos oss har du möjlighet att ta behörigheter på högre nivå i SO-ämnena, vilket ger dig en större chans att studera vidare på universitet och högskola. Det är därför vi använder ++ i rubriken.
Vår Allmän Kurs på Distans ger dig stor möjlighet att få styra över hur du studerar, oberoende av var du befinner dig.

Vi möts via datorn i ett digitalt klassrum några timmar i veckan på fasta tider för att bevara folkhögskolans själ i undervisningen. Under hösten träffas vi en gång i skolans vackra hemstad, världsarvstaden Karlskrona, då vi lär känna varandra. När våren kommer gör vi vår årliga studieresa, där du får uppleva ett resmål som vi bestämt tillsammans.
Litorina Folkhögskola är politiskt och religiöst oberoende. Under din tid på Litorina finns det stora möjligheter att knyta kontakter med andra länder i Östersjöområdet.

Antagningskrav: Grundskolenivå

För att kunna delta i webbmöten behöver du ha en dator med bredband, webbkamera och headset. Du behöver även ha tillräckliga datorkunskaper för att kunna installera program på datorn.

Du kan finansiera studierna på olika sätt:

Det är möjligt att läsa kursen med stöd genom Utbildningskontraktet. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Du kan även läsa kursen med Studiestartstöd. Kontakta studievägledaren vid Kommunala vuxenutbildningen.

Kursen är CSN-berättigad. Kontakta CSN för studiebidrag och studielån.

Kursperiod: 2 terminer eller fler.

Kursen är inställd av pedagogiska skäl

Plats: Distanskurs

Besöksadress:

Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park, Vasskär)
37154 Karlskrona

Kursansvarig:

Patrik Hammar
patrik.hammar@litorina.fhsk.se
0731 47 34 05

Terminsavgift: 350 kr. I avgiften ingår försäkring, visst studiematerial och lättare förtäring vid fysiska träffar.
Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange ”Allmän Distans” på betalningen. Kostnaden för studieresan tillkommer och betalas separat. Det finns möjlighet att få utökade studiemedel från CSN för att finansiera resan.

Mer information: e-post info@litorina.fhsk.se eller telefon: 0455-36 76 00

Kursens informationsblad i pdf-format (utan uppgifter om datum och avgift)