Allmän Grundkurs Distans

Med en nyfiken blick mot Östersjöområdet

Kursen är inställd av pedagogiska skäl

Saknar du betyg i något av grundskolans ämnen? Vill du studera på grundskolenivå, fast på distans?
Är du intresserad av samhällsfrågor generellt och Östersjöområdet i synnerhet, så kan denna kurs vara extra rolig för dig.

Kuriska näset Litauen

Vår Allmän Grundkurs på Distans ger dig stor möjlighet att få styra hur du studerar oberoende av var du befinner dig. Vi möts via datorn i ett digitalt klassrum några timmar i veckan på fasta tider för att bevara folkhögskolans själ i undervisningen. En gång per termin träffas vi i skolans vackra hemstad, världsarvstaden Karlskrona för gemensamma aktiviteter.

Gillar du att resa, så finns det möjlighet att följa med på resan till ett annat Östersjöland, som deltagarna i vår Allmänna kurs distans på gymnasienivå planerar och genomför under vårterminen.

Distansformen ställer lite särskilda krav på dig som studerande. Du behöver kunna arbeta självständigt lite bättre än om du är på plats på Litorina folkhögskola. För dig som har svenska som andraspråk, behöver du ha kunskaper i svenska motsvarande SFI nivå D för att kunna följa undervisningen.
För att kunna delta i webbmöten behöver du ha en dator med bredband, webbkamera och headset. Du behöver även ha tillräckliga datorkunskaper för att kunna installera program på datorn.

Terminsavgift: 350 kr. I avgiften ingår försäkring, visst studiematerial och lättare förtäring vid fysiska träffar.
Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange ”Allmän Grund distans” på betalningen.

Litorina Folkhögskola är politiskt och religiöst oberoende.

Du kan finansiera studierna på olika sätt:

Det är möjligt att läsa kursen med stöd genom Utbildningskontraktet. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Du kan även läsa kursen med Studiestartstöd. Kontakta studievägledaren vid Kommunala vuxenutbildningen.

Kursen är CSN-berättigad. Kontakta CSN för studiebidrag och studielån.

Kursperiod: 2 terminer eller fler.
Kursen är inställd av pedagogiska skäl

Plats: Distanskurs

Besöksadress:
Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park, Vasskär)
37154 Karlskrona

Kursansvarig:
Bosse Vesterlund
bosse.vesterlund@litorina.fhsk.se
0731 47 34 11


Terminsavgift: 350 kr. I avgiften ingår försäkring, visst studiematerial och lättare förtäring vid fysiska träffar.
Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange ”Allmän Grundkurs Distans” på betalningen. 

Mer information: e-post info@litorina.fhsk.se eller telefon: 0455-36 76 00

Kursens informationsblad i pdf-format  (utan uppgifter om datum och avgift)