Alla kan måla

Posted on jul 16, 2019

Alla kan måla. Det viktigaste är att våga försöka och inte vara rädd för att göra fel.

Så här har deltagarna i KOM IN 2 lärt konsthemligheter tillsammans med läraren Irina.