Om Svenska från dag ett på P4 Blekinge

Posted on jan 9, 2018

Kursen Svenska från dag ett på Litorina folkhögskola i Karlskrona drar igång igen. Det blev ingen kurs i höstas men nu har skolan fått pengar från Folkbildningsrådet. I kursen får nyanlända möjlighet att lära sig svenska och lära sig om det svenska samhället.

Lyssna på inslaget på SRp4Blekinge